0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Czech Republic
Pro League
Daniel Kouble
۳
۱
Jiri Vojtech
Finished
۰۰:۰۰
Martin Sychra
۲
۳
Tomas Janata
Finished
۰۲:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۷:۰۰
Josef Palecek
۱
۳
Jiri Jira
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۱۴:۳۰
Jan Krupnik
۲
۳
Roman Hudeczek
Finished
۱۵:۳۰
Roman Laznicka
۳
۱
Miroslav Cyrus
Finished
۰۱:۰۰
Lubor Sulava
۲
۳
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۲:۳۰
Tadeas Zika
۲
۳
Martin Bittner
Finished
۱۳:۰۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Ladislav Janousek
Finished
۱۷:۳۰
Radim Jaros
۳
۲
Radek Limbursky
Finished
۲۱:۰۰
Petr Svec
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۲۲:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۰۰
Jan Lovl
۳
۲
Jan Ruzicka
Finished
۰۹:۳۰
Viktor Vejvoda
۱
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۱
Radim Pokorny
Finished
۱۳:۳۰
Pavel Chvatal
۱
۳
Marek Chlebecek
Finished
۱۵:۳۰
Jaroslav Novotny
۲
۳
Michal Vondrak
Finished
۱۶:۰۰
Milan Regner
۲
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۹:۳۰
Miroslav Tuma
۰
۳
Jaroslav Martinek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Kucirek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Kucirek
۲
۳
Martin Sychra
Finished
۰۴:۰۰
Darin Kryl
۱
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۰:۰۰
Jan Lovl
۲
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۳:۰۰
Josef Kvapil
۳
۲
David Horak
Finished
۱۴:۳۰
Petr Budinsky
۲
۳
Pavel Chvatal
Finished
۱۵:۰۰
Michal Moravec
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۲۲:۳۰
Zdenek Nevrtal
۳
۱
Petr Svec
Finished
۲۲:۳۰
Michal Moravec
-
-
Alesh Bayer
Finished
۰۱:۰۰
Michal Sklenar
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Josef Pelikan
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Svacha
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۰۲:۳۰
Michal Sklenar
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Jan Potensky
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۰۹:۳۰
Tadeas Zika
۳
۱
Jiri Pozarsky
Finished
۱۰:۰۰
Stanislav Hudec
۳
۲
Erik Topic
Finished
۱۰:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۲
Milan Chalupnicek
Finished
۱۰:۰۰
Milan Chalupnicek
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Pozarsky
۰
۳
Martin Bittner
Finished
۱۱:۰۰
Martin Bittner
۲
۳
Tadeas Zika
Finished
۱۱:۳۰
Jan Potensky
۲
۳
Trojan Frantisek
Finished
۱۱:۳۰
Petr Jochym
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۱۱:۳۰
Martin Nypl
۰
۳
Josef Palecek
Finished
۱۲:۰۰
Trojan Frantisek
۳
۱
Jan Potensky
Finished
۱۳:۰۰
Michal Syroha
۳
۱
Petr Serak
Finished
۱۳:۳۰
Roman Hudeczek
۲
۳
Ondrej Kus
Finished
۱۴:۰۰
Frantisek Briza
۳
۲
Michal Vondrak
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Tuma
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۱۴:۰۰
Radim Pokorny
۱
۳
Marek Chlebecek
Finished
۱۴:۳۰
Milan Smesny
۱
۳
Michal Syroha
Finished
۱۵:۰۰
Michal Vondrak
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۵:۰۰
Ales Berbr
۲
۳
Ondrej Kus
Finished
۱۶:۰۰
Radim Pokorny
۰
۳
Petr Budinsky
Finished
۱۶:۰۰
Milan Regner
۳
۰
Jaroslav Hons
Finished
۱۷:۳۰
Martin Biolek
۳
۲
Jonas Rak
Finished
۱۸:۰۰
Bohumil Duben
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۱۸:۰۰
Radek Limbursky
۱
۳
Radim Jaros
Finished
۱۹:۰۰
Radim Jaros
۳
۰
Bohumil Duben
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Prosa
۱
۳
Tomas Kos
Finished
۱۹:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Martin Sychra
Finished
۲۱:۳۰
Martin Sychra
۳
۰
Plachy Jiri
Finished
۲۲:۳۰
Tomas Fojtik
۳
۱
Dalimil Machander
Finished
۲۲:۳۰
Michal Regner
۰
۳
Dan Volhejn
Finished
۰۲:۰۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Josef Pelikan
Finished
۰۳:۳۰
Lubor Sulava
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Janata
۳
۱
Ondrej Kucirek
Finished
۰۵:۳۰
Jiri Jira
۳
۲
Pavel Sedo
Finished
۱۱:۳۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Jakub Vogel
Finished
۱۹:۳۰
Jaroslav Hons
۱
۳
Pilbauer Stanislav
Finished
۲۰:۰۰
Vladimir Cermak
۲
۳
Milan Kolar
Finished
۲۰:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Jakub Vogel
Finished
۲۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۰
Michal Moravec
Finished
۲۱:۳۰
Miroslav Dvorak
۰
۳
Zdenek Nevrtal
Finished
۲۱:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Michal Vondrak
Finished
۲۲:۰۰
Turek Tomas
۳
۰
Ondrej Svacha
Finished
۲۲:۰۰
Dalimil Machander
۳
۱
Patrik Jokiel
Finished
۲۲:۰۰
Michal Vavrecka
۲
۲
Tibor Batthyany
inprogress
۲۲:۳۰
Svatoslav Stempen
۲
۳
Lukas Krupnik Jnr
Finished
۰۰:۰۰
Petr Svoboda
۳
۰
Tomas Pelikan
Finished
۰۰:۰۰
Erik Topic
۰
۳
Jan Lovl
Finished
۱۱:۰۰
Zbynek Pagac
۰
۳
Alesh Bayer
Finished
۰۰:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Martin Sychra
Finished
۰۳:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۰۳:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۳:۳۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۳۰
Josef Pelikan
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۴:۳۰
Dan Volhejn
۳
۱
Michal Sklenar
Finished
۰۴:۳۰
Michal Regner
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۰۵:۰۰
Martin Sychra
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Dmitro Parhomenko
Finished
۰۵:۰۰
Josef Pelikan
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۳۰
Dan Volhejn
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Turek Tomas
۳
۲
Michal Sklenar
Finished
۰۶:۰۰
Dmitro Parhomenko
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۶:۰۰
Dmitro Parhomenko
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۶:۳۰
Petr Jochym
۲
۳
Jakub Levicky
Finished
۰۹:۳۰
Martin Bittner
۲
۳
Viktor Vejvoda
Finished
۰۹:۳۰
Jiri Jira
۳
۲
Martin Nypl
Finished
۰۹:۳۰
Pavel Sedo
۳
۰
Josef Palecek
Finished
۱۰:۰۰
Jan Ruzicka
۰
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۰:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Trojan Frantisek
Finished
۱۰:۳۰
Martin Nypl
۰
۳
Pavel Sedo
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Levicky
۱
۳
Darin Kryl
Finished
۱۰:۳۰
Michal Vedmoch
۰
۳
Petr Jochym
Finished
۱۱:۰۰
Jan Lovl
۳
۰
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Levicky
۳
۱
Michal Vedmoch
Finished
۱۲:۰۰
Jan Ruzicka
۱
۳
Erik Topic
Finished
۱۲:۰۰
Hejduk Alexander
۱
۳
Milan Chalupnicek
Finished
۱۲:۰۰
Viktor Vejvoda
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۲:۰۰
Darin Kryl
۰
۳
Michal Vedmoch
Finished
۱۲:۳۰
Josef Palecek
۳
۱
Martin Nypl
Finished
۱۲:۳۰
Jiri Jira
۲
۳
Pavel Sedo
Finished
۱۳:۰۰
Mihail Trinta
۰
۳
Jaroslav Novotny
Finished
۱۳:۳۰
Jan Pleskot
۱
۳
Josef Kvapil
Finished
۱۳:۳۰
Jan Krupnik
۲
۳
Ales Berbr
Finished
۱۳:۳۰
Marek Chlebecek
۳
۱
Petr Budinsky
Finished
۱۴:۰۰
David Horak
۰
۳
Petr Picek
Finished
۱۴:۰۰
David Horak
-
-
Julius Legen
Finished
۱۴:۰۰
Petr Serak
۳
۰
Miroslav Tuma
Finished
۱۴:۳۰
Ales Berbr
۳
۰
Roman Hudeczek
Finished
۱۴:۳۰
Ondrej Kus
۳
۱
Jan Krupnik
Finished
۱۵:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Frantisek Briza
Finished
۱۵:۳۰
Jan Pleskot
۰
۳
David Horak
Finished
۱۵:۳۰
Michal Syroha
۳
۰
Miroslav Tuma
Finished
۱۵:۳۰
Petr Serak
۳
۲
Milan Smesny
Finished
۱۶:۰۰
Michal Syroha
۲
۳
Petr Serak
Finished
۱۷:۰۰
Petr Picek
۳
۱
Josef Kvapil
Finished
۱۷:۰۰
Marek Chlebecek
۳
۲
Pavel Chvatal
Finished
۱۷:۰۰
Jan Dzida
۳
۲
Jan Skvrna
Finished
۱۷:۳۰
Radim Jaros
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۱۷:۳۰
Tomas Prosa
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۱۷:۳۰
Jakub Vogel
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Kos
۰
۳
Turek Tomas
Finished
۱۸:۰۰
Slavomir Kollner
۳
۰
Pilbauer Stanislav
Finished
۱۸:۰۰
Eric Maresh
۱
۳
Tomas Kos
Finished
۱۸:۳۰
Ales Krejci
۱
۳
Bohumil Duben
Finished
۱۸:۳۰
Jan Skvrna
۲
۳
Martin Biolek
Finished
۱۸:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Jakub Vogel
Finished
۱۸:۳۰
Jaroslav Hons
۱
۳
Slavomir Kollner
Finished
۱۸:۳۰
Milan Kolar
۰
۳
Vladimir Cermak
Finished
۱۹:۰۰
Pilbauer Stanislav
۰
۳
Milan Regner
Finished
۱۹:۰۰
Jonas Rak
۱
۳
Jan Dzida
Finished
۱۹:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۱۹:۰۰
Jan Dzida
۱
۳
Martin Biolek
Finished
۱۹:۳۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۲۰:۰۰
Jan Skvrna
۱
۳
Jonas Rak
Finished
۲۰:۰۰
Eric Maresh
۳
۱
Turek Tomas
Finished
۲۰:۰۰
Ales Krejci
۲
۳
Radek Limbursky
Finished
۲۰:۰۰
Tomas Prosa
۰
۳
Eric Maresh
Finished
۲۰:۳۰
Martin Biolek
۳
۰
Jan Dzida
Finished
۲۱:۰۰
Turek Tomas
۰
۳
Tomas Kos
Finished
۲۱:۰۰
Marek Holub
۱
۳
Tomas Fojtik
Finished
۲۱:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۰
Jakub Stolfa
Finished
۲۲:۰۰
Michal Vondrak
-
-
Mihail Trinta
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Europe
TT Elite Series
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۲:۱۰
Szymon Sporek
۱
۱
Krzysztof Niemiec
inprogress
۲۲:۴۵
Jakub Grzegorczyk
۳
۱
Adrian Fabis
Finished
۰۰:۱۵
Kacper Marchlewski
۳
۱
Rudomina Kamil
Finished
۰۱:۱۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۱:۵۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Kacper Marchlewski
Finished
۲۲:۱۰
Krzysztof Niemiec
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۰:۱۰
Krystian Kolodziej
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۰:۳۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۰۵
Artur Daniel
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۰۱:۲۵
Wisniewski Bartlomiej
۲
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۵۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۲۰
Lukasz Nadolski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Lukasz Nadolski
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۵:۰۵
Artur Daniel
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۵:۵۵
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Szostok Sebastian
Finished
۲۲:۱۵
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۲۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۸:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Artur Grela
Finished
۰۹:۰۵
Artur Daniel
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۵
Josef Braun
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۳:۵۵
Artur Grela
۳
۱
Josef Braun
Finished
۱۶:۲۰
Piotr Staniszewski
۳
۱
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۱۹:۰۰
Krzystof Guminski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۲۰:۰۵
Kacper Makowski
۱
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۰:۵۰
Adrian Fabis
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۲:۴۰
Josef Braun
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Lukasz Nadolski
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۰۹:۵۵
Josef Braun
۳
۰
Artur Grela
Finished
۱۰:۴۵
Lukasz Nadolski
۳
۲
Josef Braun
Finished
۱۱:۳۰
Artur Daniel
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۲:۲۰
Artur Daniel
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۵:۲۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Staszczyk Konrad
Finished
۱۶:۳۵
Jan Zandecki
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۹:۵۵
Krzysztof Juszczyk
۱
۳
Witczak Filip
Finished
۰۱:۰۰
Piotr Gumulinski
۳
۲
Witczak Filip
Finished
۰۱:۴۹
Adrian Fabis
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۱:۵۰
Krystian Kolodziej
۱
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۱:۵۰
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۰۲:۳۵
Wisniewski Bartlomiej
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۳۰
Blazej Szczepanek
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۶:۲۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۷:۳۰
Lukasz Nadolski
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۰۸:۴۰
Makajew Maciej
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۸:۴۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۲
Makajew Maciej
Finished
۰۹:۳۵
Piotr Staniszewski
۲
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۰۹:۵۰
Piotr Strus
۰
۳
Adrian Myszewski
Finished
۱۰:۰۴
Krzystof Guminski
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۰:۲۵
Makajew Maciej
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۴۵
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۲:۲۰
Krzysztof Niemiec
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۲:۴۵
Artur Grela
۳
۱
Jan Zandecki
Finished
۱۳:۰۵
Krzystof Guminski
۰
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۴:۵۵
Adrian Myszewski
۳
۲
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۵:۱۹
Jan Zandecki
۲
۳
Artur Grela
Finished
۱۵:۳۰
Krzystof Guminski
۱
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۱۵:۴۵
Krzysztof Niemiec
۱
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۶:۱۰
Jan Zandecki
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۶:۴۵
Krzystof Guminski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۷:۲۰
Artur Daniel
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Sebastian Baran
Finished
۲۱:۵۰
Sebastian Baran
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۰۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۱۵
Blazej Szczepanek
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۰۵
Witczak Filip
۱
۳
Bernacki Lukasz
Finished
۰۸:۳۴
Kacper Makowski
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۰۸:۵۰
Krzystof Guminski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۹:۲۰
Lukasz Nadolski
۳
۱
Artur Grela
Finished
۱۹:۳۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Szymon Sporek
Finished
۱۹:۴۵
Jakub Michalski
۳
۲
Maciej Malecha
Finished
۲۰:۱۰
Bartosz Czerwinski
۲
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۲۰:۴۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۲۱:۰۵
Rudomina Kamil
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۲۱:۲۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۲:۳۰
Sebastian Baran
-
-
Kacper Marchlewski
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Krzysztof Niemiec
Finished
۰۱:۰۰
Adrian Fabis
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۳:۵۵
Tomasz Lojtek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۴:۲۰
Wisniewski Bartlomiej
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۴۵
Blazej Szczepanek
۱
۳
Mateusz Trela
Finished
۰۵:۰۵
Adrian Fabis
۲
۰
Wisniewski Bartlomiej
inprogress
۰۵:۳۰
Witczak Filip
۰
۳
Morawiec Daniel
Finished
۰۵:۵۰
Tomasz Lojtek
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۵۵
Krzysztof Juszczyk
۳
۲
Bernacki Lukasz
Finished
۰۶:۱۴
Adrian Fabis
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۶:۴۰
Witczak Filip
۱
۳
Krzysztof Juszczyk
Finished
۰۶:۵۹
Mariusz Koczyba
۳
۱
Mateusz Trela
Finished
۰۷:۰۵
Adrian Fabis
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۸:۱۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۰:۰۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۱۱:۱۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۱:۳۵
Piotr Strus
۱
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۱:۴۰
Makajew Maciej
۳
۱
Krzystof Guminski
Finished
۱۲:۰۰
Kacper Makowski
۲
۳
Bartlomiej Mleczko
Finished
۱۲:۰۵
Sebastian Baran
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۱۲:۲۵
Dawid Poloszczanski
۰
۳
Adrian Myszewski
Finished
۱۲:۵۰
Makajew Maciej
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۳:۱۰
Krzystof Guminski
۳
۱
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۳:۳۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۳:۵۵
Lukasz Nadolski
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۴:۱۵
Artur Daniel
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۴:۴۰
Jakub Michalski
۱
۳
Iwasyszyn Wojciech
Finished
۱۵:۵۰
Adrian Myszewski
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۱۶:۳۰
Iwasyszyn Wojciech
۱
۳
Maciej Malecha
Finished
۱۶:۴۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Szymon Sporek
Finished
۱۶:۵۵
Lukasz Nadolski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۷:۰۵
Dawid Poloszczanski
۱
۳
Kacper Makowski
Finished
۱۷:۴۰
Krzysztof Niemiec
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۷:۴۵
Artur Grela
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۷:۵۵
Krzysztof Marcinowski
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۱۸:۱۰
Lukasz Nadolski
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۸:۲۰
Krzystof Guminski
۰
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۸:۳۰
Artur Daniel
۰
۳
Artur Grela
Finished
۱۸:۴۰
Staszczyk Konrad
۳
۱
Szymon Sporek
Finished
۱۸:۵۵
Karol Wisniewski
۰
۳
Josef Braun
Finished
۱۹:۰۵
Sebastian Baran
۲
۳
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۹:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۲۰:۱۵
Krzysztof Kapik
۳
۰
Kacper Marchlewski
Finished
۲۰:۳۵
Sebastian Baran
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۲۱:۰۰
Szymon Sporek
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۲۱:۳۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۲۱:۵۵
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۲۲:۲۰
Czech Republic
TT Star Series
Stefan Kostadinovic
۱
۳
Daniel Kosiba
Finished
۲۳:۰۰
Sanchi Francisco
۳
۱
David Prusa
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Kosiba
۳
۰
Martin Koblizek
Finished
۲۱:۰۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
Martin Koblizek
Finished
۱۹:۰۰
Simon Belik
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۰:۳۰
Andrea Puppo
۳
۰
Eusebio Vos
Finished
۱۱:۰۰
Carlos Fernandez
۰
۳
Nicolas Burgos
Finished
۱۱:۳۰
Radim Bako
۰
۳
Simon Belik
Finished
۱۲:۰۰
Carlos Fernandez
۱
۳
Simon Belik
Finished
۱۳:۳۰
Andrea Puppo
۲
۳
Nicolas Burgos
Finished
۱۴:۰۰
Stefan Kostadinovic
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۰۰:۰۰
David Prusa
۰
۳
Daniel Kosiba
Finished
۰۱:۰۰
Radim Bako
۰
۳
Nicolas Burgos
Finished
۱۰:۰۰
Klajber Adam
۲
۳
Eusebio Vos
Finished
۱۳:۰۰
Radim Bako
۰
۳
Klajber Adam
Finished
۱۵:۰۰
Klajber Adam
۳
۰
Andrea Puppo
Finished
۱۶:۰۰
Nicolas Burgos
۳
۲
Klajber Adam
Finished
۱۷:۰۰
Sanchi Francisco
۳
۱
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۷:۳۰
Stefan Kostadinovic
۳
۰
David Prusa
Finished
۱۸:۰۰
Miroslav Horejsi
۲
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۲۰:۳۰
Miroslav Horejsi
۳
۰
David Prusa
Finished
۲۲:۰۰
Dmitrij Prokopcov
۳
۰
Martin Koblizek
Finished
۲۲:۳۰
Russia
Liga Pro
Nikolay Tarasenkov
۲
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۵۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۰:۰۵
Nikita Shchavelev
۳
۲
Andrey Doncenko
Finished
۱۰:۲۰
Dmitry Bakalin
۲
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۱:۵۰
Ivan Pandur
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۳۵
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۰۹:۵۰
Vladislav Chakhur
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۲۲:۰۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۱
۳
Vladimir Selkin
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Lanin
۳
۱
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۹:۰۵
Daniil Mikheev
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۱۲:۵۰
Sergey Nikulin
۲
۳
Daniil Mikheev
Finished
۱۳:۲۰
Aleksey Lobanov
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۱۶:۲۰
Andrey Potapkov
۳
۱
Timofey Razinkov
Finished
۲۱:۵۰
Andrei Matonin
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۰
Vladimir Selkin
۳
۲
Alexey Akkuratov
Finished
۰۲:۳۵
Evgenii Plotnikov
۲
۳
Nikita Shchavelev
Finished
۰۷:۵۰
Dmitry Bogdanov
۳
۰
Roman Antonov
Finished
۰۸:۲۰
Gennadii Kondratev
۳
۱
Andrey Doncenko
Finished
۰۸:۲۰
Andrey Shmakov
۲
۳
Sergey Nikulin
Finished
۱۲:۲۰
Pavel Malakhov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۱۲:۲۰
Aleksandr Merezhko
۲
۳
Kariukhin Aleksandr
Finished
۱۳:۵۰
Fedor Chernoskulov
۲
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۷:۰۵
Mikhail Chernyavskiy
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۷:۵۰
Aleksandr Ivanovich Frolov
۰
۳
Rostislav Salkin
Finished
۲۱:۰۵
Alexey Akkuratov
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Selkin
۳
۰
Evgeniy Telnov
Finished
۰۱:۲۵
Oleg Zyuganov
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۲:۵۰
Ivan Moshkov
۳
۲
Denys Lebedev
Finished
۰۹:۰۵
Alexey Innazarov
۲
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۱۲:۰۵
Kariukhin Aleksandr
۲
۳
Igor Amelichkin
Finished
۱۲:۲۰
Igor Amelichkin
۳
۱
Aleksandr Merezhko
Finished
۱۳:۲۰
Alexey Innazarov
۳
۱
Aleksandr Monakov
Finished
۱۴:۰۵
Andrey Shmakov
۳
۱
Daniil Mikheev
Finished
۱۴:۴۰
Mikhail Chernyavskiy
۱
۳
Yuriy Krivenkiy
Finished
۱۵:۵۰
Vladimir Kasatkin
۲
۳
Perminov Vasily
Finished
۱۶:۳۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Perminov Vasily
Finished
۱۸:۵۵
Alexander Zhelubenkov
۲
۳
Aleksandr Ivanovich Frolov
Finished
۲۰:۰۵
Murzakmatov Ernist
۳
۲
Nikita Mareev
Finished
۲۰:۵۰
Andrey Shmakov
۱
۳
Andrey Potapkov
Finished
۲۰:۵۰
Bogdan Grebenyuk
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۲۱:۲۵
Dmitriy Kugurushev
۱
۳
Stanislav Andreev
Finished
۲۱:۵۰
Alexander Zhelubenkov
۱
۳
Rostislav Salkin
Finished
۲۲:۰۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۳۵
Barashkov Oleg Nikolaevich
۳
۰
Alexey Akkuratov
Finished
۰۱:۳۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۵
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۰۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۰۵
Dmitriy Lyalichev
۰
۳
Ivan Moshkov
Finished
۰۸:۰۵
Andrey Doncenko
۳
۰
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۹:۲۰
Stanislav Andreev
۳
۰
Dmitry Voronov
Finished
۲۰:۲۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Evgeny Glazun
Finished
۲۱:۰۰
Evgeny Glazun
۳
۱
Vladislav Chakhur
Finished
۲۱:۳۵
Kirill Puzankov
۲
۰
Alexander Zhelubenkov
Finished
۲۱:۳۵
Timofey Razinkov
۳
۰
Andrey Shmakov
Finished
۲۲:۲۰
Vasiliy Rudenko
-
-
Nikita Mareev
بازی شروع نشده است
۲۲:۵۰
Evgeniy Telnov
۰
۳
Igor Zemit
Finished
۰۲:۰۵
Igor Zemit
۳
۰
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۳:۰۵
Alexey Akkuratov
۳
۰
Evgeniy Telnov
Finished
۰۳:۳۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۳:۵۰
Igor Zemit
۳
۰
Vladimir Selkin
Finished
۰۴:۰۵
Dmitry Bakalin
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۴:۲۰
Evgeniy Telnov
۰
۳
Barashkov Oleg Nikolaevich
Finished
۰۴:۳۵
Denys Lebedev
۳
۰
Girevenkov Alik
Finished
۰۸:۳۵
Nikita Shchavelev
۰
۳
Gennadii Kondratev
Finished
۰۸:۵۰
Roman Antonov
۳
۰
Sergey Burov
Finished
۰۹:۲۰
Girevenkov Alik
۰
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۹:۳۵
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۱۰:۰۵
Dmitry Bogdanov
۳
۰
Sergey Burov
Finished
۱۰:۲۰
Ivan Moshkov
۳
۱
Girevenkov Alik
Finished
۱۰:۳۵
Sergey Lanin
۳
۰
Taras Kononenko
Finished
۱۰:۳۵
Aleksandr Merezhko
۰
۳
Stanislav Andreev
Finished
۱۱:۵۰
Surikov Viacheslav
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۱۲:۳۵
Stanislav Andreev
۲
۳
Kariukhin Aleksandr
Finished
۱۲:۵۰
Nikita Mareev
۲
۳
Surikov Viacheslav
Finished
۱۳:۰۵
Pavel Pinkovsky
۳
۱
Aleksandr Monakov
Finished
۱۳:۰۵
Oleg Popov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۱۳:۳۰
Bogachev Alexey
۰
۳
Alexey Innazarov
Finished
۱۳:۳۵
Vladimir Eremin
۳
۲
Andrey Shmakov
Finished
۱۳:۵۰
Stanislav Andreev
۳
۲
Igor Amelichkin
Finished
۱۴:۲۰
Pavel Pinkovsky
۲
۳
Bogachev Alexey
Finished
۱۴:۳۵
Nikita Mareev
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۱۴:۳۵
Sergey Nikulin
۳
۰
Vladimir Eremin
Finished
۱۴:۵۰
Stepan Dolbilin
۳
۰
Fedor Chernoskulov
Finished
۱۶:۰۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Evgeniy Akulenko
Finished
۱۶:۲۰
Volodin Dmitrii
۲
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۱۶:۵۰
Oleg Zyuganov
۰
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۱۷:۰۵
Evgeniy Akulenko
۰
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۷:۲۰
Ivan Pandur
۰
۳
Volodin Dmitrii
Finished
۱۷:۲۰
Yurii Khaperskii
۳
۰
Gennadii Kondratev
Finished
۱۷:۵۰
Dmitrii Kustov
۳
۰
Aleksey Lobanov
Finished
۱۷:۵۰
Stepan Dolbilin
۰
۳
Sergey Martyukhin
Finished
۱۸:۰۵
Aleksey Lobanov
۳
۲
Volodin Dmitrii
Finished
۱۸:۲۰
Yuriy Krivenkiy
۳
۱
Evgeniy Akulenko
Finished
۱۸:۲۰
Fedor Chernoskulov
۱
۳
Stanislav Mescheryakov
Finished
۱۸:۳۵
Ivan Pandur
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۱۸:۵۰
Dmitriy Kugurushev
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۹:۵۰
Rostislav Salkin
۳
۱
Kirill Puzankov
Finished
۲۰:۳۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۰:۴۰
Oleg Kharlakin
۳
۰
Stanislav Andreev
Finished
۲۰:۵۰
Dmitry Voronov
۰
۳
Dmitriy Kugurushev
Finished
۲۱:۲۰
Vasiliy Rudenko
۰
۳
Murzakmatov Ernist
Finished
۲۱:۲۰
Bogdan Grebenyuk
۰
۲
Evgeny Glazun
inprogress
۲۲:۳۵
Aleksandr Ivanovich Frolov
۰
۲
Kirill Puzankov
inprogress
۲۲:۳۵
Roman Zelenskii
-
-
Artem Alekseevich Troshkin
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
World
TT-CUP
Emil Michalski
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۰:۰۵
Vojtech Sanc
۳
۲
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۰۰:۲۵
David Jicha
۰
۳
Michal Spalek
Finished
۰۰:۵۵
Tomas Krejci
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۰۱:۰۰
David Jicha
۳
۱
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۲۵
Vojtech Sanc
۰
۳
Vojtech Waldhauser
Finished
۰۱:۳۰
Michal Spalek
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Jerzy Kuzmicz
۳
۰
Marek Pyzik
Finished
۰۲:۳۰
Jerzy Kuzmicz
۱
۳
Albert Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Albert Misztal
۱
۳
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۰۰
Marek Pyzik
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۳۰
Stapor Rafal
۳
۲
Stepien Marcin
Finished
۰۹:۰۰
Skura Eryk
۲
۳
Jan Masternak
Finished
۰۹:۳۰
Maciej Kolek
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۰۹:۳۵
Gregorio Cascales
۳
۰
Borja Melgarejo
Finished
۰۹:۴۰
Jakub Mach
۰
۳
Petr Vodal
Finished
۰۹:۵۰
Damian Bucko
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۰:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Michal Lysakowski
Finished
۱۰:۰۵
Jose Cano
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۱۰
Tomas Krejci
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۰:۲۰
Martin Kocvara
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۲۵
Jan Masternak
۳
۰
Dawid Pelczar
Finished
۱۰:۳۰
Blazej Warpas
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Heruan Escalona
Finished
۱۰:۴۰
Jakub Mach
۳
۲
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۰:۵۰
Jonas Kulveit
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۰:۵۵
Stapor Rafal
۳
۱
Skura Eryk
Finished
۱۱:۰۰
Maciej Kolek
۳
۱
Valois Kayque
Finished
۱۱:۰۵
Borja Melgarejo
۲
۳
Jose Cano
Finished
۱۱:۱۰
Petr Vodal
۳
۰
Tomas Krejci
Finished
۱۱:۲۰
Martin Kocvara
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Jan Masternak
Finished
۱۱:۳۰
Blazej Warpas
۳
۰
Michal Lysakowski
Finished
۱۱:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Jose Cano
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Mach
۱
۳
Tomas Krejci
Finished
۱۱:۵۰
Marek Kulisek
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۱:۵۵
Skura Eryk
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۲:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۲:۰۵
Heruan Escalona
۱
۳
Borja Melgarejo
Finished
۱۲:۱۰
Dohnal Jaroslav
۲
۳
Petr Vodal
Finished
۱۲:۲۰
Martin Kocvara
۱
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۲:۲۵
Stapor Rafal
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۲:۳۰
Blazej Warpas
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۱۲:۳۵
Gregorio Cascales
۱
۳
Borja Melgarejo
Finished
۱۲:۴۵
Ondrej Fiklik
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۱۲:۵۵
Damian Bucko
۲
۳
Skura Eryk
Finished
۱۳:۰۰
Jakub Mach
۳
۰
Dohnal Jaroslav
Finished
۱۳:۰۰
Maciej Kolek
۱
۳
Michal Lysakowski
Finished
۱۳:۰۵
Heruan Escalona
۳
۱
Jose Cano
Finished
۱۳:۱۵
Stapor Rafal
۱
۳
Jan Masternak
Finished
۱۳:۳۰
Petr Vodal
۳
۰
Tomas Krejci
Finished
۱۳:۳۰
Blazej Warpas
۱
۳
Maciej Kolek
Finished
۱۳:۳۵
Marek Kulisek
۳
۱
Martin Kocvara
Finished
۱۳:۴۰
Oskar Pukk
۳
۱
Artjom Hiisku
Finished
۱۳:۴۵
Jakub Rolik
۱
۳
Petr Litomisky
Finished
۱۳:۵۰
Stepien Marcin
۳
۲
Dawid Pelczar
Finished
۱۴:۰۰
Michal Lysakowski
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۴:۰۵
Ondrej Fiklik
۲
۳
Jonas Kulveit
Finished
۱۴:۱۰
Maksim Vuhka
۳
۱
Stanislav Strogov
Finished
۱۴:۱۵
Lukas Pour
۲
۳
Radek Zeman
Finished
۱۴:۲۰
Zdenek Zahradka
۳
۲
Petr Semrad
Finished
۱۴:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Stapor Rafal
Finished
۱۴:۳۰
Oskar Pukk
۳
۲
Stanislav Strogov
Finished
۱۴:۴۵
Jakub Rolik
۲
۳
Radek Zeman
Finished
۱۴:۵۰
Sebl Jachym
۰
۳
Frantisek Balcar
Finished
۱۴:۵۵
Skura Eryk
۱
۳
Dawid Pelczar
Finished
۱۵:۰۰
Artjom Hiisku
۲
۳
Maksim Vuhka
Finished
۱۵:۱۵
Valois Kayque
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۵:۱۵
Petr Litomisky
۰
۳
Lukas Pour
Finished
۱۵:۲۰
Zdenek Zahradka
۲
۳
Frantisek Balcar
Finished
۱۵:۲۵
Jan Masternak
۱
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۵:۳۰
Oskar Pukk
۰
۳
Maksim Vuhka
Finished
۱۵:۴۵
Jakub Rolik
۳
۱
Lukas Pour
Finished
۱۵:۵۰
Petr Semrad
۳
۱
Sebl Jachym
Finished
۱۵:۵۵
Stapor Rafal
۳
۱
Skura Eryk
Finished
۱۶:۱۰
Stanislav Strogov
۳
۰
Artjom Hiisku
Finished
۱۶:۱۵
Radek Zeman
۳
۱
Petr Litomisky
Finished
۱۶:۲۰
Zdenek Zahradka
۳
۱
Sebl Jachym
Finished
۱۶:۲۵
Jan Masternak
۳
۲
Dawid Pelczar
Finished
۱۶:۴۰
Stanislav Strogov
۲
۳
Artjom Hiisku
Finished
۱۶:۴۵
Frantisek Balcar
۰
۳
Petr Semrad
Finished
۱۶:۵۵
Jakub Rolik
۳
۰
Petr Litomisky
Finished
۱۶:۵۵
Damian Bucko
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۱۷:۱۰
Maksim Vuhka
۳
۱
Oskar Pukk
Finished
۱۷:۱۵
Radek Zeman
۰
۳
Lukas Pour
Finished
۱۷:۲۵
Leszek Maduzia
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۱۷:۳۵
Lukas Vich
۳
۰
Dominik Lafek
Finished
۱۷:۵۰
Petr Semrad
۲
۳
Zdenek Zahradka
Finished
۱۷:۵۵
Fabian Sikora
۳
۱
Zapala Krzysztof
Finished
۱۸:۰۰
Pistora Josef
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۲۰
Cerny Martin
۲
۳
David Vesecky
Finished
۱۸:۲۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Ucinski Rafal
Finished
۱۸:۳۰
Leszek Maduzia
۳
۲
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۱۸:۳۵
Lukas Vich
۳
۱
Pavel Cibik
Finished
۱۸:۵۰
Frantisek Balcar
۱
۳
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۸:۵۵
Dominik Lafek
۲
۳
Pistora Josef
Finished
۱۹:۲۰
Cerny Martin
۳
۲
Hejda Vaclav Jr.
Finished
۱۹:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Bartosz Fraczek
Finished
۱۹:۳۰
Leszek Maduzia
-
-
Skorupa Jakub
Finished
۱۹:۳۵
Lukas Vich
۰
۳
Pistora Josef
Finished
۱۹:۵۰
David Vesecky
۳
۲
Frantisek Balcar
Finished
۱۹:۵۵
Fabian Sikora
۱
۳
Gracjan Rokita
Finished
۲۰:۰۰
Pavel Cibik
۰
۳
Dominik Lafek
Finished
۲۰:۲۰
Cerny Martin
۳
۰
Frantisek Balcar
Finished
۲۰:۲۵
Dominik Lafek
۱
۳
Pavel Cibik
Finished
۲۰:۵۰
Hejda Vaclav Jr.
۰
۳
David Vesecky
Finished
۲۰:۵۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۲۱:۰۰
Franciszek Jastrzebowski
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۲۱:۰۵
Pistora Josef
۳
۰
Lukas Vich
Finished
۲۱:۲۰
Hejda Vaclav Jr.
۲
۳
Frantisek Balcar
Finished
۲۱:۳۰
Fabian Sikora
۰
۳
Bartosz Fraczek
Finished
۲۱:۳۰
Urban Roman
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۲۱:۵۰
David Vesecky
۳
۰
Cerny Martin
Finished
۲۲:۰۰
Marek Teiml
۱
۳
Cermak Jiri
Finished
۲۲:۲۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
David Bochnak
Finished
۲۲:۲۵
Fabian Sikora
۱
۳
Ucinski Rafal
Finished
۲۲:۳۰
Urban Roman
۰
۱
Cermak Jiri
inprogress
۲۲:۵۰
Belarus
Liga Pro
Vladimir Siniavskii
۰
۳
Shepelevich Igor Dmitrievich
Finished
۰۸:۲۰
Viktor Anishchenko
۱
۳
Alexandr Kerner
Finished
۰۸:۵۰
Shepelevich Igor Dmitrievich
۱
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۰۹:۲۰
Alexandr Kerner
۰
۳
Vladimir Siniavskii
Finished
۰۹:۵۰
Vladimir Siniavskii
۰
۳
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۲۰
Evgenii Mutianko
۲
۳
Anton Mokei
Finished
۱۲:۲۰
Evgenii Kozich
۳
۰
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۲:۵۰
Anton Mokei
۱
۳
Evgenii Kozich
Finished
۱۳:۲۰
Andrei Kopchinskii
۰
۳
Evgenii Mutianko
Finished
۱۳:۵۰
Evgenii Mutianko
۳
۱
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۲۰
Anton Mokei
۳
۰
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۴:۵۰
Vladimir Murashko
۲
۳
Petr Puzanov
Finished
۱۶:۲۰
Vladimir Koshel
۲
۳
Vladimir Murashko
Finished
۱۷:۵۰
Petr Puzanov
۳
۱
Vladimir Koshel
Finished
۱۸:۵۰
Aleksandr Tretyakov
۲
۳
Sergei Sapega
Finished
۲۰:۵۵
Vadim Nekhvedovich
۰
۳
Aleksandr Tretyakov
Finished
۲۲:۳۰